"Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá.
Ha részt veszek benne, megértem."

/Kínai közmondás/

A ZeneTheatrum beépítette munkájába az Európa több országában nagy sikerrel működő élménypedagógia módszereit és filozófiáját.
Az élménypedagógia fő célkitűzése az, hogy megtanítsa azt, amit a könyvekből nem lehet megtanulni, hogy tanítsa a taníthatatlant.  Míg az iskola alapvetően tartalomközpontú, és passzív befogadásra kárhoztatja a tanulót, az élménypedagógia a közvetlen tapasztalásokon és a tanuló aktív cselekvésén keresztül tanít. Elsősorban a személyes készségek fejlesztését tűzi ki célul, fejleszti az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat. A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás, nemcsak élményszerű, de célszerű is. Az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére egyaránt alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyományos, ismeretszerző oktatástól elvárunk. A passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül megteremti a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is.
Csoportokkal dolgozunk, kiaknázzuk a csoportmunkában rejlő közösség és személyiségformáló lehetőségeket. A foglalkozások során a tagok az egymás között zajló interakciókból tanulnak a legtöbbet saját magukról és egymásról egyaránt, például: mi a bizalom, önbizalom, problémamegoldás, együttműködés, kreativitás, bátorság.

 

Címkék

A címkék listája üres.